Багшийн нэрЭШӨ-ийн нэрХэвлэсэн онСэтгүүл, хурлын эмхэтгэлийн нэр
Ш.ЦэрэннадмидНийслэлийн сургуулийн өмнөх болвсролын өнөөгийн байдал, хэтийн хандлага2001Боловсрол судлал №1 
Ш.ЦэрэннадмидСургуулийн өмнөх насны хүүхдэд үндэсний ёс заншил эзэмшүүлэх арга зүй2001Хүүхдийн ертөнц №5
Ш.ЦэрэннадмидЯпон, БНСУ-ын сургуулийн өмнөх боловсрол аяллын тэмдэглэл2004Сургуулийн өмнөх боловсрол №5
Ш.ЦэрэннадмидБага насны хүүхдийн хөгжил2005Өдрийн сонин
Ш.ЦэрэннадмидСургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал2006 
Ш.ЦэрэннадмидСургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэлийн асуудал2007Багш нарын анхдугаар зөвлөгөөний эмхэтгэл
Ш.ЦэрэннадмидХүүхдийн хөгжлийг судлах хэрэгцээ шаардлага, арга зүйн зарим асуудал2015Багшлахуйн нууц №1
Ш.ЦэрэннадмидТаван настай хүүхдийн сургуульд бэлэн байдлын судалгаа2015Багшлахуйн нууц №2
Ш.ЦэрэннадмидМатематик боловсролын чанарыг сайжруулах сургалтын технологийг нэвтрүүлэх асуудал2015Математик байгалийн ухааны тулгамдсан асуудал, шийдэх арга зам эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, эмхт
Ш.ЦэрэннадмидТаван настай хүүхдийн сургуульд бэлэн байдал2015Боловсролын судалгаа Инновацийн хөгжил олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, эмхт
Ш.ЦэрэннадмидТаван настай хүүхдийн сургуульд бэлэн байдал2015Нээлттэй сургууль сонин1.      .-№05,06 (172,173).-9-р нүүр
Ш.ЦэрэннадмидСургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ2017“Орчин үеийн боловсролын бодлого менежмент” олон улсын хурлын эмхэтгэл
Т.ЦэндсүрэнБага насны хүүхдийн хөгжил ба ухаалаг хөрөнгө оруулалт харьцуулсан судалгааны тойм 2016Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Т.ЦэндсүрэнСургуулийн өмнөх боловсролын чанар ба бага насны хүүхдийн хөгжлийн хамаарлын судалгааны үр дүн 2017Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Tsendsuren, T.Sustainable Development Goals:  What Do We Envision Accomplishing by 203020174th international conference on Poverty Reducation and Child Development and 2015 Asia-Pacific Regional ECD Conference (publication)
Tsensuren, TEarly childhood care and education policies need to address disparities that persist despite dramatic progress in recent years,2016New Horizons. p.57-59. UNESCO Bangkok: UNESCO printing
 
Т. Цэндсүрэн Бага насны хүүхдийн хэл ярианы хөгжил 2018Боловсрол судлал сэтгүүл, 2018 оны 3-р сар 
О.Отгонтуяа
Л.ТуяаThe analysis of physical education curriculum innovation in Mongolian secondary education  2016EDUTEACH-2016
Т.Эрдэнэчимэг Исследование влияний гимнастических упражнений и деятельностей на физическое развитие детей дошкольного возраста2016 
Л.Туяа
Т.ЭрдэнэчимэгЦэцэрлэгийн хүүхдийн бие бялдрын хөгжилд гимнастикийн сургалт үйл ажиллагааны нөлөөллийг судалсан нь2016МУБИС-ийн ОУЭШХ
Л.Туяа
Т.ЭрдэнэчимэгСуралцагчийн сурахуйд өөрийгөө удирдах чадварыг хэвшүүлэх нь” 2016Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл хуу355-361
Л. Туяа
 Хүүхдэд зөв дадал хэвшил төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн уялдаа хамаарлыг судалсан нь2017МУБИС-ийн ОУЭШХ
Т.Эрдэнэчимэг
Л. Туяа
Л.ТуяаA study on factors contributing to establishment of children’s proper habits and behaviors”   2017EDUTEACH-2017
Т.Эрдэнэчимэг
Т. ЭрдэнэчимэгRESEARCH ON ANALYZING CHILDREN’S MOTOR SKILL DEVELOPMENT THROUGH VISUAL SPATIAL PROCESSING ABILITY2017      Ubi- Media 2017
Т. ЭрдэнэчимэгБие сэтгэл - хөдөлгөөний холбоо хамаарал2017Тогтвортой хөгжил - Сургуулийн өмнөх боловсрол I
Д.ХажидмааОюутны цагийн менежментийн өнөөгийн байдлыг судалсан нь2013“Лавай” эрдэм шинжилгээний бичиг №11
Д.ХажидмааМонгол хүүхдийн зураг зурах онцлогт хийсэн судалгаа /4-5 настай хүүхдийн жишээн дээр/2014Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл /МУБИС-Архангай БС/
Д.ХажидмааБага насны хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ2015Математик байгалийн ухааны тулгамдсан асуудал, шийдэх арга зам эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Н.ТүвшинлхагваХэрлэн голын загасны судалгаа2016МУБИС, МБУС-ийн ЭШ-ний бүтээл
Н.ТүвшинлхагваОрхон голын эхэн, Өгий нуурын загасны судалгаа2016МУБИС-ийн магистрантур, докторантурын ЭШ-ний бүтээл
Н.ТүвшинлхагваСэлэнгэ мөрөнд шинээр тэмдэглэгдсэн харь зүйл тогтмолын цоохлойн Perccottus glenii Dybowskii, 1877 (Perciformes:Odontobutidae) экосистемд үзүүлэх нөлөө2017ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн. Монгол орны газарзүй ба геоэкологийн асуудал
Х.ЖүгдэрнамжилХүүхдийн үгийн нөөцийн судалгаа2016“Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл” ОУ-ын хурлын эмхэтгэл
Х.ЖүгдэрнамжилСургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ2017“Орчин үеийн боловсролын бодлого менежмент” олон улсын хурлын эмхэтгэл
Б.МягмарОюутны ангийн ажлаар хийсэн судалгааны бичвэрт хийсэн дүн шинжилгээ2015Сургуулийн өмнөх, бага, дунд, дээд боловсролын дидактикийн  тулгамдсан асуудлууд. ОУ-ын ЭШХ
Б.МягмарБага насны хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ2015Математик байгалийн ухааны тулгамдсан асуудал, шийдэх арга зам эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Б.МягмарСургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг харьцуулсан судалгаа (Монгол-Солонгос улсын жишээн дээр)2016Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Б.МягмарБНСУ-ын боловсролын бодлого2016Боловсролын үнэлгээ. ОУ-ын ЭШХ-ийн эмхэтгэл
Б.МягмарБага боловсролын математикийн хөтөлбөрийн агуулгад хийсэн дүн шинжилгээ (Монгол-Солонгос улсын жишээн дээр)2017Бага боловсролын асуудал, шийдэл олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Б.МягмарСолонгос-Монгол улсын бага боловсролын багш бэлтгэх тогтолцоог харьцуулсан судалгаа 2018Солонгос-Монгол улсын багш бэлтгэх тогтолцоог харьцуулсан судалгааны эмхэтгэл
Ц.НаранцэцэгХүүхдийн зан авирын онцлог2003Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Ц.НаранцэцэгХүүхдийн утгын уялдаатай ярих чадвар2006Докторантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Ц.НаранцэцэгСургалтын явцад хүүхдийн утгын холбоотой яриаг хөгжүүлэх арга зүй2006Оюуны хөтөч боловсрол судлалын онол, арга зүйн эрдэм шинжилгээний бичиг   
Ц.Наранцэцэг5 – 6 настай хүүхдийн эх бүтээх чадварыг судалсан нь.2007Оюуны хөтөч боловсрол судлалын онол, арга зүйн эрдэм шинжилгээний бичиг
Ц.НаранцэцэгЗургаан настай хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийн хувьд бэлтгэгдсэн байдлын судалгаа2008Үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд
Ц.НаранцэцэгИсследование умения детей говорить связной речью (на примере детей пятилетнего возраста, посещающих детские сады)2009Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
Ц.НаранцэцэгСӨБ-ын сургалтанд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь2009Үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд
Ц.НаранцэцэгКритерии оценки подготовленности детей к школе2010"Социальная партнерство как фактор развития современного образования" Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
Ц.НаранцэцэгСӨБ-ын сургалтын агуулгад тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгах нь2010Оюуны хөтөч боловсрол судлалын онол, арга зүйн эрдэм шинжилгээний бичиг
Ц.НаранцэцэгБагшийн боловсролын жендэрийн асуудал2011Оюуны хөтөч боловсрол судлалын онол, арга зүйн эрдэм шинжилгээний бичиг
Ц.НаранцэцэгСӨБ- ын сургалтын агуулгад  жендэрийн асуудлыг тусгах нь2013СӨБС, ДУТС-ийн хамтарсан их семинарт 
Ц.НаранцэцэгСодержание и организация обучения в магистратуре Института дошкольного образования2013Дошкольное образование история и современность
Ц.НаранцэцэгЭэрүү хүүхэдтэй ажиллах арга2014СӨБС, Багшийн сургуулийн хамтарсан их семинарт 
Ц.НаранцэцэгХүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг генетикийн үүднээс судалсан нь2015СӨБС, ДУТС-ийн хамтарсан их семинарт
Ц.НаранцэцэгPractice on integrating ESD ideas to "Child speech Development"2015           XI-24-26The international practices of ESD integration into theacher training programs international conference
Ц.НаранцэцэгХүүхдийн хэл яриа ба тархины хөгжил2016Багшийн сургуулийн дидактикийн тэнхэмтэй хамтарсан их семинарт
Ц.НаранцэцэгTHE EXTENT OF VOCABULARY IN PRESCHOOL-AGED CHILDREN2016Pre-school and Primary Education issues and solutions
Ц.НаранцэцэгLESSON  STUDY ANALYSIS IN A FRAMEWORK FOR IMPLEMENTING CURRICULUM REFORM 2017International Conference on Contemporary Education Policy and Management
Ц.НаранцэцэгСургуулийн өмнөх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй сургалт, үйл ажиллагааны туршлага2017Бага боловсролын асуудал, шийдэл  PRIMARY EDUCATION ISSUES AND SOLUTIONS
Ц.НаранцэцэгEVALUATIONS OF CHILD SPEECH AND LANGUAGE DEVELOPMENT COURSE PROJECT WHICH INCORPORATED ACTION RESEARCH (https://knowledgedemocracy.org/2017/05/02/regional-workshop-in-mongolia)2017ARNA - Action Research Network of the Americas-ны V эрдэм шинжилгээний хурлын хүрээнд зохиогдсон Мэдлэгийн Ардчиллын Дэлхийн Анхдугаар Чуулганы (1st Global Assembly for Knowledge Democracy) бүс нутгийн семинарт (regional workshops)
Ц.НаранцэцэгOutcomes of project based approach at preschool setting2017Современные проблемы в области естественных и гуманитарных наук
Ц.НаранцэцэгСӨБ-ын багшийн хөгжил2018Үндэсний хэмжээний зөвлөгөөн
Д.ҮнэнбаярМХТ-ийг дүрслэх урлагийн  сургалтанд ашиглах нь2007МУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлаар хэлэлцэгдэж
Оюуны хөтөч №2 
 “Дүрслэх урлагийн сургалтын тулгамдсан  асуудал” СӨБС-ийн жишээн дээр2009МУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлаар хэлэлцэгдэж
Оюуны хөтөч № 4
 " Оюутны чадамжинд суурилсан хөгжүүлэх арга зүйг боловсруулах нь" хамтын бүтээл”2011МУБИС-ийн 60 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлаар хэлэлцэгдэж
Оюуны хөтөч №6 
 “ Исследования умения сюжетной лепки у монгольских детей 4-5 летнего возраста2012ОХУ Чита хот ФГБОУ ВПО Забайкалький государственный университет
2012-11-22,23
 Curriculum Planning and Implementation: An Action Research Study of the Art Education Curriculum2013СӨБС Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал , хамтарсан илтгэл
/хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт/ 
 Impact of individual behaviors on student developmental diversity2015Боловсролын судалгаа иновацийн хөгжил  Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал , хамтарсан илтгэл
/ МУБИС 2015-05-01-02/
 Оюутны ангийн ажлын бичвэрт хийсэн дүн шинжилгээ2015СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ, БАГА, ДУНД, ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ДИДАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД”
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2015-11-27
Орхон их сургууль
Б.ЖавзандуламA pilot study of Action Research course in Teacher Education in Mongolia: A potential tool for ongoing Professional Development.2017Envisioning Teaching and Learning of Teachers for Excellence and Equity in Education. Beijing Normal University. Beijing. China.
Д.Наранцэцэг, Б.ЖавзандуламA case study: Contemplation of action research by undergraduate students at MNUE2017Action Research and Knowledge Democracy Workshop collaborated with Action Research Network of the Americas. Ulaanbaatar City, Mongolia.
Б.ЖавзандуламA study on quality of alternative programs of early childhood education for nomadic children in Mongolia2016International Conference of the Action Research Network of the Americas. University of Tennessee, USA.
Б.Жавзандулам, Кандэс КэйHorse Racing With Sheep Ankle Bones: The Play of Nomadic Children in Mongolia. 2017Journal of Childhood Studies, Rethinking the ludic: Imagining Play as Otherwise. Canadian Association for Research on Early Childhood.https://journals.uvic.ca/index.php/jcs/search/authors/view?firstName=Javzandulam&middleName=&lastName=Batsaikhan&affiliation=&country=
Б.ЖавзандуламStudy on quality of alternative programs of Early Childhood Education for Nomadic children in Mongolia.2017 Proceedings for International Conference of the Action Research Network of the Americas. University of Tennessee. USA 
Б. ТөртогтохБага насны хүүхдийн бичиг үсгийн боловсролын шинэлэг хандлага2013Оюуны хөтөч. #8
Ж. Батдэлгэр
Б. ТөртогтохПсихофизическое развитие дошкольников в процессе игры шагай2014ЭШХ-н эмхэтгэл
Б. ТөртогтохUsing the Ancient National Game shaga to Support Language Development of Young Children in Mongolia: An Action Research Study2015Хурлын цахим эмхэтгэл
Б. ТөртогтохБНХ-ийн авиа дуудах чадварт хийсэн судалгааны зарим үр дүнгээс2017Лавай сэтгүүл
Б. ТөртогтохУншихуй ба тархи: бага насны боловсролын мэргэжилтэнгүүдийн мэдвэл зохих зүйлс2017Боловсрол судлал сэтгүүл
А. Оюунбилэг
Б. ТөртогтохSome findings of Research on Implementation of Child-Friendly Kindergarten’s Conception in Mongolia2018US-Chind Education Review. Volume 8. #1
Ж. Батдэлгэр
Б. ТөртогтохНекоторые результаты исследования звукопроизношения детей дошкольного возраста2018“Проблемы и перспективы развития экономики и образования в Монголий и Россий” хурлын эмхэтгэл