2021-2022оны хичээлийн жилд ээлжийн багш ажиллана.

Цааш унших

2021-2022оны хичээлийн жилд ээлжийн багш ажиллана.

Цааш унших

Х.Жүгдэрнамжил "МОНТЕССОРИЙН БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ"

Цааш унших

проф Ж.Батдэлгэр "ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХҮНДЭТГЭЖ ҮЗЭХ НЬ"

Цааш унших

доктор /Ph.D/ Б.Төртогтох "ТОГЛООМООР ХҮҮХДИЙН ХЭЛ ЯРИАНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ"

Цааш унших

Х.Жүгдэрнамжил "МАРИЯ МОНТЕССОР ГЭЖ ХЭН БЭ?"

Цааш унших

Проф Ж.Батдэлгэр "ХҮҮХЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХ АРГА, ЭВ ДҮЙ"

Цааш унших

Доктор /Ph.D/ Б.Төртогтох АСУУЛТААР ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

Цааш унших