8-р сар

 • Шинэ оюутны хичээл сонголт-1,2
 • 2-4 ангийн хичээл сонголт 2 хийх
 • Оюутны тээврийн хэрэгслээр зорчих U money картны захиалга хийх

9-р сар

 • 1-4 ангийн намрын улирлын хичээл эхлэх
 • Боловсролын сан, хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлт, өргөдөл авч, бүртгэл хийх
 • Хөрвөх, Эчнээ ангийн хичээл сонголт хийх 
 • 2-4 ангийн оюутнуудтай суралцах гэрээ шинэчлэн байгуулах
 • Шилжилт хөдөлгөөнийг эцэслэн тушаалаар баталгаажуулах
 • 1-р ангийн оюутны мэдээллийг нэгтгэн "Оюунтны үнэмлэх"-ийг захиалах, олгох
 • 3.6-с дээш голчтой бакалаврын оюутныг урамшууллын тэтгэлэгт бүртгэх

10-р сар

 • Бакалаврын өдрийн ангийн оюутнуудыг боловсролын сангийн зээлд хамруулах, бичиг баримтыг тулгах
 • Монгол Улсын засгийн газрын өндөр онооны тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны судалгааг боловсролын зээлийн сангийн нэгдсэн системд оруулах
 • Багшлах дадлага дуусах
 • Тангарагийн баяр зохион байгуулах

11-р сар

 • Хаврын улирлын хичээл сонголт 1 эхлэх
 • Багшлах дадлагын тайлан хамгаалалт
 • Төгсөлтийн шалгалтын үйл ажиллагаа

12-р сар

 • 1-3-р ангийн дүн гарч хичээл хаагдах, дүн баталгаажуулах
 • Магистрын өдрийн ангийн дүн гарах
 • Өвлийн улирлын сонголт-1 хийх
 • Төгсөх оюутны нэрс баталгаажуулах
 • Магистрын хамгаалалт

1-р сар 

 • Өвлийн төгсөлтийн шалгалт зохион байгуулах
 • 4-р ангийн дүн баталгаажуулах
 • 1-4-р ангийн хичээл сонголт 2 хийгдэх
 • Өвлийн төгсөлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах

2-р сар

 • 1-4-р ангийн хаврын улирлын хичээл эхлэх
 • Хөдөө орон нутагт амраад ирсэн оюутнуудын замын зардлын баримт хүлээн авах
 • Туршин заах дадлага эхлэх

3-р сар

 • Туршин заах дадлага дуусах
 • Эчнээ, Хөрвөх ангийн хичээл сонголт эхлэх
 • Хичээл сонголтыг тушаал гарах
 • Магистрын хичээл сонголт хийгдэх

4-р сар

 • МУБИС-ийн "Багшлах ур чадвар"-ын олимпиадыг оролцох багийг бэлтгэх
 • МУБИС-ийн "Оюутны журам"-ын дагуу улс болон олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд шагналт байр эзэлсэн 
 • оюутнуудыг кредитийн тэтгэлэгт хамруулах, бүртгэл хийх
 • 1,2,4-р ангийн дүн гарах
 • Эчнээ хөрвөх ангийн хичээл сонголтын тушаал гарах
 • Магистрын дүн баталгаажуулалт
 • Намрын улирлын хичээл сонголт-1 хийх

5-р сар

 • 1,2,4-р ангийн дүн гарч баталгаажуулах
 • Төгсөх оюутнуудын нэрсийг баталгаажуулах
 • Төгсөлтийн шалгалтыг зохион байгуулах
 • 3-р ангийн дүн гарч баталгаажуулах
 • Магистрын хамгаалалт​