проф Ж.Батдэлгэр "ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХҮНДЭТГЭЖ ҮЗЭХ НЬ"

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн Сургалт судалгааны төвийн эрхлэгч проф Ж.Батдэлгэр багшийн  "ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХҮНДЭТГЭЖ ҮЗЭХ НЬ" сэдэвт подкаст хүргэж байна.