#ДУРСАМЖ_АЯЛАЛ_2

Цаг хугацаа улирах тусам он цагийн тооллоор манай төгсөгчид түүх бүтээсээр байна.