ECCE-2019 олон улсын хурал

ОХУ-ЫН МОСКВА ХОТОД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “ECCE-2019” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Оросын Холбооны Улсын нийслэл Москва хотын Олон улсын харилцааны дээд сургууль дээр /МГИМО/ 2019 оны 5 дугаар сарын 29-нөөс 2019 оны 6 дүгээр сарын 1-ны хооронд зохион байгуулагдсан “Early childhood care and education” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд МУБИС-ийн Сургуулийн Өмнөх Боловсролын сургуулийн 17 багш оролцож илтгэл хэлэлцүүлсэн. Тус хуралд багаар илтгэлээ бичин хэлэлцүүлсэн баг тус бүр 2-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байв.

1.Б.Баяржаргал, О.Болор, 
Г.Заяабат “Современное состояние развития ребенка в Монгольской семье”
2.Б.Төртогтох, Х.Жүгдэрнамжил 
“Бага насны боловсролын мэргэжилтнүүдийн бага насны бичиг үсгийн боловсролын талаарх мэдлэгт хийсэн дүн шинжилгээ”
3.Т.Эрдэнэчимэг, Д.Хажидмаа, Б.Мягмар 
“Сул хараатай 5-6 настай хүүхдийн хөдөлгөөний чадварыг судалсан нь”
4.Ж.Батдэлгэр, Ш.Цэрэннадмид, Г.Батжаргал 
“Гэр бүлд суурилсан хөтөлбөрөөр хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн судалгааны үр дүн” 
5.Д.Батсайхан, Ө.Ариунзул, Ц.Эрдэнэжаргал 
“Хүүхэд хөгжимт хөдөлгөөний явцад хэмнэлд тохируулан хөдөлгөөнөө удирдах чадварыг хөгжүүлэх нь”
6.Л.Туяа. Д.Үнэнбаяр, Б.Наранцэцэг 
“Music influence on ability to visualize od preschool children”