Нийтлэлийн уралдаан зарлагдлаа.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратеги судалгааны хүрээлэнгээс “Үндэсний аюулгүй байдалд нэн тулгамдсан асуудал” шилдэг нийтлэлийн уралдаан зарлагдлаа.