Нээлттэй ажлын байр

Ажлын байр танилцуулах цуврал уулзалтад сонирхсон хүн бүрийг урьж байна. 
Хаана: СӨБС-ийн Урлаг заал 202 тоот
Хэзээ: 2022 оны 03-р сарын 04 ны 12:30 цагт. 
Зохион байгуулагч; СӨБС-ийн Хөтөлбөрийн алба