доктор /Ph.D/ Б.Төртогтох "ТОГЛООМООР ХҮҮХДИЙН ХЭЛ ЯРИАНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ"

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн Арга зүйн тэнхимийн багш доктор /Ph.D/ Б.Төртогтох "ТОГЛООМООР ХҮҮХДИЙН ХЭЛ ЯРИАНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ" сэдэвт подкаст хүргэж байна.