Оюутны зөвлөл

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
“ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ”

Эрхэм зорилго:
Оюутан залуусын цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүй, танин мэдэхүйн цогц чадамжаар хөгжүүлэх оюутан залуусын нийгмийн идэвхийг сайжруулах зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог болгох.

Зорилт: 
Зорилгодоо хүрэхийн тулд спортын тэмцээн уралдаан, хөгжөөнт тэмцээн, экскурс аялал, лекц сургалтууд зэрэг ажлуудыг оюутнуудынхаа дунд зохион байгуулах.

МУБИС-СӨБС-ийн Оюутны Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1.Тэргүүн: СӨБС-ийн 3 курсын оюутан М.Буянхшиг
2.Дэд тэргүүн: СӨБС-ийн 3 курсын оюутан М.Амарсайхан
3.Ерөнхий нарийн бичгийн дарга: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Б.Мөнгөлжин
4.Ажлын албаны дарга: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Г.Отгонням 
5.Ажлын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Б.Баасанжаргал
6.Ажлын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Б.Номин-Эрдэнэ
7.Ажлын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 3 курсын оюутан О.Баярмаа
8.Ажлын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Ц.Номинзул
9.Ажлын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Д.Нүрзэдмаа
10.Хяналтын албаны дарга: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Э.Биндэръяа
11.Мэдээ мэдээллийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан М.Маралмаа
12.Мэдээ мэдээллийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Д.Болортогос
13.Мэдээ мэдээллийн албаны дарга: СӨБС-ийн 3 курсын оюутан Г.Болортуяа
14.Мэдээллийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Т.Ариунзаяа
15.Урлагийн албаны дарга: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан М.Мэндсайхан 
16.Урлагийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Г.Анхбаяр
17.Урлагийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Э.Чанцалдулам
18.Урлагийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан М.Адъяасүрэн
19.Урлагийн албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Б.Шинэхүү
20.Спортын албаны дарга: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан О.Хулан
21.Спортын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Н.Жавхланбаяр 
22.Спортын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 1 курсын оюутан Г.Сүрэн
23.Спортын албаны гишүүн: СӨБС-ийн 2 курсын оюутан Б.Янжинлхам

СӨБС ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ