“ХӨГЖИЛД ХӨТӨЛСӨН ЖАРАН” ЖИЛ

МУБИС-ИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН “ХӨГЖИЛД ХӨТӨЛСӨН ЖАРАН” ЖИЛИЙН ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УРИЛГА, ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ.
Жич: QR кодыг уншуулж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.