Цэцэрлэгийн багш бэлтгэж эхэлсэн он жилүүд

01

1962 - 1971

Үүсэл хөгжлийн гараа

02

1972 - 1981

Үндэслэн цэцэглэсэн үе

03

1982 - 1991

Өргөжин тэлсэн он жил

04

1992 - 2001

Өөрчлөлт шилжилтийн цаг хугацаа

05

2002 - 2011

Шинэ зууны эхлэл

06

2012 - 2022

Шинэчлэлд тэмүүлсэн үе

Хөгжилд хөтөлсөн жаран

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн түүхэн замнал.

Танилцуулга
1400
Бакалаврын оюутан
320
Магистрын оюутан
4
Мэргэжлийн тэнхим
39
Багшлах боловсон хүчин
Үүсэл, хөгжил
1962 онд хүмүүжүүлэгч багш нарыг бэлтгэх дунд сургууль нэртэйгээр өнөөгийн СӨБС өндөр үүдээ нээсэн түүхтэй.
Видео
Сургалтын төлбөрийн урамшуулал
Тэтгэлэг. Хөнгөлөлт. Буцалтгүй тусламж.

Манай сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж буй оюутнуудын сэтгэгдэл.

Видео
Магадлан итгэмжлэл
Манай сургууль ОУ болон БМИҮЗ сүүлийн жилүүдэд дараах хөтөлбөр мэргэжлүүдийг хамруулсан
Сертификат