Бүрэлдэхүүний бүтэц

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн танилцуулга

Сургуулийн өмнөх боловсроын сургууль (СӨБС) нь Монгол улсын сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын багш мэргэжилтэнг бэлтгэдэг төрийн өмчит цорын ганц сургууль юм. Сургууль нь Хөтөлбөрийн алба, Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлал, Арга зүйн тэнхим, Гоо зүйн боловсролын тэнхим, Сургалт, арга зүйн төв болон түшиц цэцэрлэг гэсэн бүтэцтэйгээр сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.