Сургалтын орчин

 Манай сургууль 1999, 2014, 2020 онд магадлан итгэмжлэгдэж, албан ёсны сургалт эрхлэх гэрчилгээ авсан.  Магадлан итгэмжлэлийн гол шалгууруудын нэг нь сургалтын орчин. Манай сургууль дээд боловсролын байгууллагад тавих сургалтын орчны стандарт шаардлагад нийцүүлэн хичээлийн байр, гадаад дотоод орчны тохижилт, анги танхимын хүрэлцээ хангамж, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал зэргийг ханган суралцагчдад ая тухтай суралцах орчин нөхцөл бүрдүүлэн ажиллаж байна.

МУБИС нь олон улсын жишигт нийцсэн их сургууль болж, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадамжтай багш бэлтгэх зорилго тавин ажиллаж байна. Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль нь хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн, чанартай, хүртээмжтэй, үр ашигтай сургалтыг зохион байгуулах үндэсний хэмжээний багш, мэргэжилтэнг тасралтгүй бэлтгэхийн зэрэгцээ сургалт судалгаа, инновацийн төв болон  хөгжих зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

Хөгжмийн танхим-I: Тус танхим акустик, дижитал төгөлдөр хуур болон үндэсний хөгжмийн зэмсэг, ухаалаг самбарыг ашиглан онол, практикийн хичээлийг зохион байгуулдаг.

Найрал дууны танхим: Тус танхимд “Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол”, “Багш хөгжмийн боловсрол” /Цэцэрлэгийн хөгжмийн багш/ хөтөлбөрөөр суралцагч оюутнууд хичээлэлдэг.

Хөгжмийн танхим-II: Хүүхдийн дуу хөгжим, хөгжмийн боловсрол хичээлийн онол арга зүйн танхим.

Урлагийн зал: Тус заланд хөгжмийн дугуйлан, жүжиглэх ур чадварын хичээл болон оюутны бие даасан бүтээлч үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн ур чадварын тайлан тоглолт, төгсөлтийн шалгалтыг тус тус зохион байгуулдаг.

Ганцаарчилсан сургалтын танхим: Цэцэрлэгийн хөгжмийн багш хөтөлбөрөөр суралцагч оюутан төгөлдөр хуур хөгжим тоглох ур чадвараа хөгжүүлдэг.