СӨНХ-ийн Гоо зүйн боловсролын тэнхим

Урлагийн тэнхим

Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D)  Ц.Эрдэнэтуяа ажиллаж байна. Тус тэнхимд багш нараар Доктор Ph.D Г.Заяабат магистр Ц.Эрдэнэжаргал, Д.Батсайхан, Б.Наранцэцэг, Ө.Ариунзул нар ажиллаж сургалтын хөтөлбөр дэх заавал суралцах хичээлүүдээс “Хөгжмийн онол”, “Хөгжимт хөдөлгөөн”, “Хүүхдийн дуу хөгжим”, “Хөгжмийн боловсролын онол аргазүй I, II”, “Найрал дуу” мөн сонгон суралцах хичээлээс “Бүжиглэх ур чадвар”зэрэг хичээлийг зохион байгуулдаг.