Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг

2018-2019 оны хичээлийн жилд  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН нэрэмжит тэтгэлэгт оюутан Э.Урандарь хамрагдсан.

2022-2023 оны хичээлийн жилд МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН нэрэмжит тэтгэлэгт Оюутан 4-р курсын оюутан М.Маралмаа хамрагдсан.

Бусад мэдээ