Гадаадын их, дээд сургуультай оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна

МУБИС нь Өвөр Монголын Багшийн Их сургуультай хамтран ажиллах, оюутан солилцооны хөтөлбөрийг 2014 оноос хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. “Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол” хөтөлбөрөөр 2+2 оюутан солилцоогоор 2014 оноос хойш БНХАУ-ын 164 оюутан суралцаж төгсөөд байна. Тус хөтөлбөрөөр 2023-2024 оны хичээлийн жилд IV ангийн 54, III ангийн 22 оюутан тус тус суралцаж байна. 

Бусад мэдээ