“Хүүхэд харах үйлчилгээ”-ний сургалт

БСШУСЯ-ны сайдын 2018 оны 06-р сарын 26-ны өдрийн А/409, 2018 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн А/548 тоот тушаалуудыг үндэслэн МУБИС-ийн СӨБС-ийн захирал дэд проф.Л.Ганцэцэг нь тус сургуулийн 13 эрдэмтэн багштай ажлын хэсэг байгуулан ажиллах тушаалыг гаргасан. “Хүүхэд харах үйлчилгээ” зохион байгуулах эрхээ авч нийт Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 21 аймгийн 9 удаагийн сургалтад 709 багш нарыг хамруулан цаашид ажиллах “Сертификат”-ыг албан ёсоор гаргуулсан байна. 

Бусад мэдээ