Эчнээ, хөрвөх ангийн элсэлтийн бүртгэл 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-нй өдөр хүртэл үргэлжлэнэ

МУБИС-ийн Сургуулийн Өмнөх Боловсролын сургуулийн эчнээ, хөрвөх ангийн элсэлтийн бүртгэл 2023 оны 09-р сарын 20 ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

Холбоо барих: 91898383, 99178899

Бусад мэдээ